logo Den Gamla Skolan
 

Handkarda

 


Jag har inga kardor kvar men låter info ligga kvar.

Kardmattorna finns från 54 TPI till 190 TPI

Nocka=Π tråden bockad och sedan stucken genom den tjocka mattan.
1 nocka = 2 tänder

Handkardor och kardmattor

Bilden till vänster är en närbild av Howard Brush kardmatta.

Tätheten på kardmattan räknas i teeth per square inch=TPI och beskriver hur många tänder det finns per kvadrattum eller per 6,45 cm2 . Ju fler tänder per ytenhet desto tunnare och mjukare är tråden i nockorna. Detta minskar risken för avslitna ullfibrer vid kardningen. För att få en snabb och effektiv kardning anpassar man tätheten på kardmattan till den fiber man vill karda. En för tätt matta gör att nockorna antingen inte alls får fatt i fibern eller att man fastnar, en för gles matta ger dålig utredning.

En Howard Brush handkarda är inkardad redan från start eftersom de slipar bort det "klippskägg" som man annars måste ta bort genom flera timmars trögt kardande. Denna slipning ger också resultatet att alla spetsar sitter på samma höjd = jämn kardeffekt över hela ytan.

Bilden visar också att ståltrådsnockorna sitter fast i en tjock matta som är uppbyggd av flera lager, underst en extremt stark trippelvarpskypert i textil denna skyddas sedan av ett lager syntetgummi.

Kardplattans mått är 105 x 224 mm med nockor på ytan 80 x 198
Den grova 54 passande för första utredning
72 passar våra grövre ullsorter Gute, Gotlandsfår och liknande,
90 kallar jag den goda kompromissen, klarar de flesta typer av fiber galant.
Visst har du riktigt grov fiber får du räkna med att ta mindre fiber i taget
de riktigt finfibriga kvaliteerna måste du vara försiktig med så du inte kardar sönder fibern.
120 för dig som skall karda Finull, Alpacka och motsvarande.
Sist har vi 190 för Angora , Silke och bomull

Dels hade vi Orginalkardor från Howard Brush. Raka handtag och plattan kardmattan är monterad på är nästan plan med bara en liten "knäck".

Handkarda

MEN Vi tillverkade även egna kardhandtag givetvis är det Howard Brush kardbeslag på våra egna kardhandtag, finns i alla tätheter.

Plattan som kardbeslaget är monterad på är nästan plan med bara en liten "knäck", samma modell som Howard Brush MEN med böjda handtag Handtagen är böjda och plattan som kardbeslaget är monterad på är böjd, extra bra till finkrusig ull.

Handkardor med vårt kardhandtag, plan modell

Handkardor med böjda handtag och böjd kardplatta

Eller har du redan ett par kardor du trivs med men det skulle behövas nya kardmattor.

Måttet på mattorna är 105 x 224 mm med nockor på ytan 80 x 198 tänk på att du måste ha en kant runt om utan nockor för att kunna fästa kardmattan på kardplattan, sker enklast med häftpistol.
Du kan trimma mattans mått ytterligare genom att från baksidan ta bort rader med nockor och sedan klippa mattan till rätt mått.

baksida på kardmatta

Finns även kardmatta som skulle passa om du är ägare till en gammal skrubbänk som skulle behöva nya kardbeslag/kardmattor (kärt barn har många namn) på skrubborna
Här finns en hel del kvar så maila så kan vi komma överens om ett bra pris

FROM mars får du maila  

Skrubbänk

Enkel karda finns bla hos Biltema
För utredning av ull lockar = Flick carding.
För rensning av kardmaskin och handkardor

enkel kandkarda, rensningskarda, flickkarda

PS. Klicka på F5
så du ser senaste uppdateringen
 
KURSER

Vill DU gå kurs anmäl intresse här
eller kontakta mig

Lära dig Spinna på spinnrock
När vill du gå?
----------